De Resinex website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om beter te begrijpen welke producten voor u interessant zijn, zodat we u persoonlijk kunnen voorzien van meer gedetailleerde informatie. Door het gebruik van de Resinex website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie over cookies en hoe deze te beheren

REACH

REACH, de Europese richtlijn over de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen en de impact ervan op de beschikbaarheid van chemische stoffen in de toekomst, is een heel belangrijk thema voor de RESINEX Group en voor onze leveranciers en klanten. REACH trad op 1 juni 2007 in werking en wordt gedurende het volgende decennium in verschillende stappen ingevoerd. Een nauwe samenwerking over alle toeleveringsketens heen was, is en zal ook in de toekomst een absolute must zijn.

Onze eerste prioriteit is voldoen aan onze wettelijke REACH-verplichtingen. Tegelijk willen we ook verzekeren dat er geen onderbreking komt in de levering van materialen aan onze klanten. Daarom heeft de RESINEX Group heel intensief gecommuniceerd met haar leveranciers om hun plannen te kennen voor wat betreft de (pre)registratie van chemische stoffen die worden gebruikt bij de productie van materialen die ze aan ons leveren. We zetten deze evaluatie voort om na te gaan of REACH een eventuele impact heeft op de beschikbaarheid van producten uit ons gamma.

Download de bijgevoegde bijgewerkte documenten voor een laatste stand van zaken in verband met REACH.

Als klanten meer informatie wensen, kunnen ze rechtstreeks contact met ons opnemen via reach@resinexgroup.com.